Shenzhen Airlines flights

Flight numbers

Shenzhen Airlines: most popular flights

Flight # From To
ZH 9273 LYI Linyi SHE Shenyang
ZH 9625 NTG Nantong HRB Harbin
ZH 9729 NTG Nantong SHE Shenyang
ZH 8733 CZX Changzhou CGQ Changchun
ZH 9394 KHN Nanchang NNG Nanning
ZH 9756 XMN Xiamen YTY Yangzhou
ZH 8308 XFN Xiangyang SHE Shenyang
ZH 8504 HAK Haikou JJN Jinjiang
ZH 9111 SZX Shenzhen YIC Yichun
ZH 9363 NNG Nanning NTG Nantong
ZH 9607 SZX Shenzhen YTY Yangzhou
ZH 9707 SHE Shenyang TYN Taiyuan
ZH 9739 SHE Shenyang XIY Xian
ZH 9759 HRB Harbin LYI Linyi
ZH 8397 CGO Zhengzhou NNG Nanning
ZH 8747 JJN Jinjiang NTG Nantong
ZH 9274 LYI Linyi XIY Xian
ZH 9626 HRB Harbin NTG Nantong
ZH 9730 NTG Nantong SYX Sanya
ZH 8734 CGQ Changchun CZX Changzhou
ZH 9349 CZX Changzhou HRB Harbin
ZH 9359 NNG Nanning WUH Wuhan
ZH 9369 SHE Shenyang WUH Wuhan
ZH 9733 KHN Nanchang HAK Haikou
ZH 9757 HRB Harbin LYI Linyi
ZH 8743 HFE Hefei LHW Lanzhou
ZH 9112 PEK Beijing YIC Yichun
ZH 9364 NTG Nantong NNG Nanning
ZH 9708 TYN Taiyuan SHE Shenyang
ZH 9740 XIY Xian SHE Shenyang
ZH 9760 LYI Linyi HRB Harbin
ZH 8398 CGO Zhengzhou INC Yinchuan
ZH 8748 NTG Nantong JJN Jinjiang
ZH 9393 KHN Nanchang LYI Linyi
ZH 9645 KHN Nanchang CGQ Changchun
ZH 9755 HRB Harbin YTY Yangzhou
ZH 8307 SHE Shenyang XFN Xiangyang
ZH 8503 JJN Jinjiang HAK Haikou
ZH 9244 DNH Dunhuang XIY Xian
ZH 9350 CZX Changzhou HAK Haikou
ZH 9360 TYN Taiyuan WUH Wuhan
ZH 9370 HUZ Huizhou WUH Wuhan
ZH 9734 HAK Haikou KHN Nanchang
ZH 9758 LYI Linyi HRB Harbin
ZH 8744 HFE Hefei JJN Jinjiang
ZH 8980 HRB Harbin YNT Yantai
ZH 9130 HET Hohhot WUH Wuhan
ZH 9655 CAN Guangzhou CZX Changzhou
ZH 9656 CZX Changzhou CAN Guangzhou
ZH 9129 SZX Shenzhen WUH Wuhan